મુખ્ય પૃષ્ઠ » પ્રોડક્ટ્સ » ઇવેન્ટ ટ્રુસ » એસેસરીઝ

China Aluminum Curved Truss Bar Table

  • /img/china_aluminum_curved_truss_bar_table.jpg

Add A Unique Touch To Your Truss System
Aluminum Truss Bar Table with curved legs.
Height 43.3-Inch
Round Top Diameter 27.6-Inch
Footprint Diameter 30.7-Inch
Aluminum Polish Finish

વર્ણન

પૂછપરછ

ટૉટોપ